Buon Viaggio – Versilia, ชายฝั่ง Tuscan

0 Comments

ฉันเห็นหินอ่อนทุกที่

นักเล่นใช้ประโยชน์จากคลื่นขนาดใหญ่หลังจากพายุฝน

Beach Club ใน Marina di Pietrasanta ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น

ทางเดินที่ทำจากหินอ่อน

ทิวทัศน์ของดวงอาทิตย์ขึ้นจากท่าเรือ Forte dei Marmi

Branzino แสนอร่อยที่ Pinocchio A Pietrasanta

Michelangelo นอนที่นี่

ปูนเปียก

The ค่อนข้าง Piazza ใน Pietrasanta

Botero Cat

Botero Exhibit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *